Kontakt

Pracownia MR czynna

Pon - Pt: 7:00 - 22:00

Sobota:  8:00 - 20:00


ul. Zagnańska 77
25-558 Kielce
41 230-22-44
887-666-662
info@rezonanskielce.pl
Rezonans Sp. z o.o. realizuje projekt "Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B koordynującego proces realizacji zamówień pomiędzy REZONANS Sp. z o.o. a partnerami" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Projekt zakłada rozwój współpracy między partnerami Rezonans Sp. z o.o.

- Partnerzy w oparciu o platformę B2B.

W ramach Projektu zostanie wdrożona nowa aplikacja webowa wspomagająca wspólne realizowanie projektów przez powiązane podmioty.


Dane projektu 

Tytuł projektu:

Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B koordynującego proces realizacji zamówień pomiędzy REZONANS Sp. z o.o. a partnerami.


Okres realizacji:

01.06.2013 – 31.05.2015


Program Operacyjny:

Innowacyjna Gospodarka


Oś Priorytetowa:

8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki


Działanie:

8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B


Kontakt

Kierownik Projektu – Krzysztof Piwnicki – krzysztof.piwnicki@rezonanskielce.pl

Koordynator Informatyczny Projektu - Krzysztof Piwnicki – krzysztof.piwnicki@rezonanskielce.pl

Rezonans Sp. z o. o.

ul. Kozielska 18

44-100 Gliwice

Pracownia MR

Ul. Zagnańska 77

41 230-22-44

info@rezonanskielce.pl


Przydatne linki

Oficjalny portal UE

Program Innowacyjna Gospodarka

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości